drpciv
...

Examenul auto si acte necesare eliberarii permisului de conducere

acte permis de conducereObtinerea permisului de conducere in Romania implica, in conformitate cu legislatia in vigoare, urmarea unor cursuri de specializare in urma carora fiecare doritor de permis in parte este testat in baza unor examene teoretice si practice standard, diferite pentru fiecare categorie de permis in parte.

Conditii ce trebuie indeplinite de catre doritorii de permis pentru a putea obtine permisul de conducere in Romania

Pe drumurile publice din Romania, un autovehicul poate fi condus doar daca conducatorul poseda un permis de conducere valabil, corespunzator categoriei de autovehicul. Pentru a putea demara procesul necesar obtinerii permisului de conducere, doritorii trebuie sa:

 • Aiba varsta minima legala, in functie de categoria de permis dorita;
 • Sa fie apti medical;
 • Sa fie apti psihologic;
 • Sa fi urmat un curs de pregatire teoretic si unul de pregatire practica predate de instructori si profesori autorizati.

secrete permis de conducere

Scolile de soferi pentru obtinerea permisului

Pentru obtinerea permisului de conducere in Romania, doritorii trebuie sa urmeze cursurile unei scoli de sofer. Cursurile dureaza un minim de 5 saptamani impartite in 24 de ore de pregatire teoretica si 30 de ore de pregatire practica. Daca la finalul perioadei de pregatire practica elevii nu se simt inca increzatori la volan, acestia pot opta pentru suplimentarea, contra cost, a orelor de pregatire.

Pentru inscrierea la o scoala de soferi autorizata din Romania, trebuie urmat procesul de inscriere specific fiecarei scoli in parte (multe dintre scolile de soferi moderne pun la dispozitia viitorilor cursanti optiunea de a se inscrie online).

Dupa inscriere, cursantului ii va fi comunicat programul, urmand ca la prima ora de curs sa se prezinte cu:

 • Actul de identitate;
 • Aviz psihologic;
 • Suma de bani agreata (unele scoli de soferi practica plata in rate, pentru altele suma trebuie platita inainte de inceperea perioadei de pregatire).

Cursurile se desfasoara in baza unei fise de evidenta actualizata la fiecare sedinta.

Sustinerea examenului

Dupa incheierea perioadei obligatorii de pregatirii, doritorii de permis se pot inscrie pentru sustinerea examenului auto. Examenul auto consta din doua probe, o proba teoretica ce se desfasoara in format electronic, si o proba practica in care examinatul conduce masina pe un traseu determinat de politistul de circulatie.

Proba teoretica

In cadrul probei teoretice candidatii trebuie sa rezolve un chestionar cu 26 de intrebari, intr-o perioade de 30 de minute. Daca se raspunde gresit la mai mult de 4 intrebari sau daca timpul expira inainte de finalizarea a minim 22 de intrebari corecta, candidatul este considerat respins. Pentru promovarea examenului teoretic sunt necesare 22 de raspunsuri corecte. Examenul teoretic se sustine exclusiv in format electronic.

Proba practica

Proba practica consta in conducerea pe un traseu ales dintre cele doua zone de pregatire practica cunoscute. Instructorii isi pot pregati cursantii in prealabil in ambele zone. Zona de examen este aleasa in functie de numarul par sau impar al zilelor lunii. Pentru sustinerea examenului trebuie depus un dosar cu o serie de acte necesare, in functie de categoria de permis dorita.

Dosar examen auto categoria A

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala eliberata de o unitate sanitara autorizata;
 • Avizul psihologic;
 • Fisa detinator de permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazierul judiciar, cu mentiune "pentru examenul auto";
 • Chitanta care face dovada platii taxei de examen la CEC sau Trezorerie;
 • Fotografii tip permis, in dublu exemplar;
 • Copie carte de identitate, copie diploma de studii si copie permis de conducere (daca exista);
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, original si copie;
 • Chitante care demonstreaza achitarea integrala a taxelor de scolarizare, in copie.

Dosar examen auto categoria B

 • Fisa medicala, eliberata de o policlinica autorizata de Politia Municipiului;
 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Aviz psihologic;
 • Cazier;
 • Fotografii tip permis de conducere x 2;
 • Copie dupa buletin sau carte de identitatii in format A4, diploma de studii si permis de conducere unde este cazul;
 • Chitanta doveditoare pentru achitarea taxei de examen auto;
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, in original si copie.

Dosar examen auto categoria C

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala, eliberata de o policlinica sau unitate medicala autorizata;
 • Aviz psihologic;
 • Fisa detinator permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazierul judiciar, specificat pentru examenul auto;
 • Chitanta doveditoare a platii taxei de examen (la CEC sau Trezorerie);
 • Fotografii tip permis x 2;
 • Copie act de identitate, diploma studii, permis de conducere;
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, in copie si original;
 • Chitante doveditoare ale achitarii integrale a taxei de scolarizare, copii.

Dosar examen categoria CE

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala, eliberata de unitate autorizata;
 • Testare psihologica;
 • Fisa detinator permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazier, specificat pentru examen auto;
 • Chitanta plata taxei de examinare (se poate plati la CEC sau Trezorerie);
 • Copie act identitate, diploma de studii, permis de conducere (dupa caz);
 • Copie si original fisa evidenta ore de conducere;
 • Chitante pentru dovada platii integrale a taxelor de scolarizare.

Dosar examen categoria D

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala, eliberata de o policlinica sau unitate medicala autorizata;
 • Aviz psihologic;
 • Fisa detinator permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazierul judiciar, specificat pentru examenul auto;
 • Chitanta doveditoare a platii taxei de examen (la CEC sau Trezorerie);
 • Fotografii tip permis x 2;
 • Copie act de identitate, diploma studii, permis de conducere;
 • Fisa de evidenta a orelor de conducere, in copie si original;
 • Chitante doveditoare ale achitarii integrale a taxei de scolarizare, copii.

Dosar examen categoria D1

 • Fisa de scolarizare, completata prin dactilografiere;
 • Fisa medicala eliberata de unitate autorizata;
 • Avizul psihologic;
 • Fisa detinator permis, completata prin dactilografiere;
 • Cazierul judiciar, eliberat cu mentiunea "pentru examenul auto";
 • Chitanta achitare taxa examinare;
 • Doua fotografii tip permis;
 • Copie dupa actul de identitate si diploma de studii;
 • Fisa evidenta a orelor de conducere, in original si copie;
 • Chitanta care dovedeste plata integrala a taxelor de scolarizare.

Dosarele se depun de catre elevi la biroul special din fiecare localitate. Data examenului se stabileste dupa depunerea examenului, impreuna cu instructorul. Examenul practic pentru categoriile A1 si A se sustine in poligon. Pot participa la examenul practic doar elevii care au promovat proba teoretica.

In functie de motivul pentru care se cere eliberarea unui permis de conducere, sunt necesare anumite acte ce trebuie depuse la Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei pe raza caruia locuieste solicitantul.

Eliberarea unui permis de conducere nou

Acesta se elibereaza in momentul in care s-au absolvit cursurile unei scoli de soferi si s-a trecut examenul de obtinere a permisului de conducere.

Acte necesare:

 • Fisa detinatorului permisului de conducere ce trebuie in mod obligatoriu sa fie completata prin dactilografiere. De asemenea trebuie sa aiba aplicata fotografia, sa fie semnata de catre solicitant, iar pe spate sa fie lipit timbrul care a fost eliberat odata cu fotografiile;
 • Chitanta din care sa reiasa ca s-a achitat contravaloarea permisului de conducere. Aceasta poate fi platita la CEC;
 • Copie dupa actul de identitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Fisa medicala avizata din care sa rezulte ca detinatorul este apt pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
 • Avizul psihologic;
 • Copie dupa permis, pentru persoanele care doresc sa obtina o noua categorie sau sub categorie;
 • Cerere tip.

* In cazul persoanelor care solicita examinare pentru obtinerea unui nou permis dupa anuale, este necesara si copia hotararii judecatoresti de condamnare (ramasa definitiva).

Preschimbarea permisului de conducere

Preschimbarea se face in cazul in care permisul de conducere expira sau in momentul in care detinatorul isi schimba domiciliul.

 • Fisa detinatorului de permis de conducere completata prin dactilografiere, cu fotografia atasata il locul special dedicat, semnata si cu timbrul primit odata cu fotografiile lipit pe verso;
 • Chitanta care face dovada platii contravalorii permisului de conducere achitata la CEC;
 • Copie dupa permisul de conducere;
 • Copie dupa actul de identitate;
 • Fisa medicala avizata de catre organele competente;
 • Permisul de conducere vechi.

Acte necesare preschimbarii permisului de conducere in cazul schimbarii numelui detinatorului

 • Fisa detinatorului permisului de conducere. Aceasta trebuie completata prin dactilografiere, trebuie sa aiba aplicata fotografia in spatiul special dedicat, sa fie semnata, iar pe spate sa aiba aplicat timbrul eliberat odata cu fotografiile;
 • Chitanta care dovedeste plata contravalorii permisului de conducere. Taxa poate fi achitata la CEC;
 • Copie a hotararii judecatoresti de schimbare a numelui sau a hotararii de divort;
 • Copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care schimbarea numelui are loc in urma casatoriei;
 • Copie dupa actul de identitate;
 • Fisa medicala eliberata si avizata de policlinica de specialitate;
 • Permisul de conducere.

Acte necesare eliberarii unui nou permis de conducere in cazul pierderii

 • Fisa detinatorului permisului de conducere ce va fi completata prin dactilografiere, cu poza atasata in spatiul dedicat, semnata in locul special prevazut si cu timbrul eliberat odata cu fotografiile lipit pe spatele acesteia;
 • Chitanta ce dovedeste plata taxei aferente permisului de conducere. Taxa poate fi platita la CEC;
 • Declaratia de pierdere inregistrata la cea mai apropiata sectie de politie;
 • Adresa de confirmare a pierderii permisului de conducere eliberata de Monitorul Oficial;
 • Copie dupa actul de identitate;
 • Fisa medicala eliberata de o unitate medicala competenta din care sa reiasa ca solicitantul este apt pentru a conduce masini pe drumurile publice.

Preschimbarea permisului in cazul cetatenilor romani, stabiliti temporar in strainatate

Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania dar care se alfa in strainatate, un nou permis se poate elibera cu ajutorul unei terte persoane, care actioneaza in baza unei procure speciale, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular. Daca procura a fost eliberata in fata unor autoritati straine, aceasta trebuie sa indeplineasca conditii de supra legalizare si apostila „conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei asupra legalizarii actelor oficiale straine adoptata la Haga la 0.5.10.1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr 66/1999, aprobata prin Legea nr 52/200, cu modificarile ulterioare.

Persoana care detine aceasta procura trebuie sa prezinte un dosar cu urmatoarele documente:

 • Act de identitate al titularului, copie;
 • Permis de conducere care urmeaza sa fie preschimbat, in original (dupa caz);
 • Declaratie tip (dupa caz), completata de titular;
 • Taxa pentru noul permis de conducere – 68 de lei;
 • Document care atesta schimbarea numelui (dupa caz);
 • Fisa detinatorului de permis, semnata de titular, cu pix de culoare neaga in fata unui functionar diplomatic;
 • Aviz medical;
 • Doua fotografii recente ale titularului, format 3x4 cm/4x5 cm, una aplicata pe procura eliberata mandatarului, cealalta pe fisa detinatorului de permis.

Schimbarea permisului eliberat in alte state cu permis de conducere romanesc

Permisul de conducere eliberat in alte state poate fi schimbat cu permis de conducere romanesc, in conditiile in care statele se afla pe lista statelor semnatare ale conventiei pentru circulatia rutiera. Pentru echivalarea permisului de conducere fara examinare, trebuie depuse la dosar urmatoarele acte:

 • Act de identitate original si copie;
 • Fisa detinator permis de conducere, cu mentiunea "apt conducator auto";
 • Aviz medical;
 • Aviz psihologic;
 • Chitanta doveditoare a platii contravalorii permisului de conducere (68 de lei);
 • Permisul de conducere national impreuna cu traducerea legalizata;
 • Declaratie notariala pe propria raspundere in care solicitantul garanteaza autenticitatea permisului depus pentru schimbare, faptul ca nu mai poseda al permis de conducere national sau un duplicat si faptul ca dreptul de conducere nu i-a fost anulat sau suspendat.

* Atentie! Pentru permise de conducere eliberate de Republica Libaneza si Republica Islamica Pakistan, este necesara si o adeverinta care atesta autenticitatea si echivalarea categoriilor de permis, adeverinta ce se elibereaza de catre Ambasada statului in Romania.

Lista tarilor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere: Africa de Sud, Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Bahrain, Belarus, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Bulgaria, Cote de Ívoire, Croatia, Cuba, Danemarca, Estona, Macedonia, Rusia, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Guyana, Ungaria, Iran, Israel, Italia, Kazahstan, Kuwait, Letonia, Liberia, Lituania, Luxemburg, Maroc, Monaco, Mongolia, Nigeria, Norvegia, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Polonia, Africa Centrala, Moldova, Congo, Cehia, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Suedia, Elvetia, Tadjikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Zimbabwe.

Pe langa aceste state semnatare ale conventiei, exista si o lista de state care nu au semnat, insa pentru care permisele pot fi totusi schimbate fara examinare sau testare in prealabil: Canada, Cipru, Coreea, Egipt. Iordania, Irlanda, Islanda, Japonia, Liban, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Muntenegru, Siria, Spania, America, Turcia, China.

Redobandirea permisului de conducere

In Romania, conform articolului 116, persoana al carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive, de condamnare, in urma faptelor prevazute in articolul 114 alin (1) si art. 115 alin. (1), se poate prezenta la examen pentru redobandirea permisului.

Prezentarea la examen pentru redobandire este posibila doar in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii:

 • A trecut o perioada de 6 luni de la executarea pedepsei prin amenda penala sau privare de liberate;
 • A trecut un an de la gratierea pedepsei sau de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
 • A intervenit amnistia;
 • Interzicerea dreptului de conducere ca profesie a expirat sau a fost revocata.

Pentru prezentarea la examen, candidatul aflat in situatia descrisa mai sus trebuie sa prezinte acte doveditoare, dupa cum urmeaza:

 • Act doveditor de urmare a cursurilor unei scoli de soferi conform Art 7 alin (1) din ordinul 4/08.01.2010;
 • Act doveditor care sa demonstreze ca nu a fost condamnat pentru infractiunile prevazute in art. 24, alin. (6) (omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau furt de autovehicul).

Pagini: Contact - Termeni si conditii. Legaturi importante: Teste auto - Legislatie rutiera - ANPC - Promovat de SeoPower.ro

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate - www.i-drpciv.ro